Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania

Data opublikowania:

Pan Łukasz Skórski – z-ca Kierownika Biura PROW

12 grudnia 2018 w Best Western Grand Hotel Kielce odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące bieżących zagadnień z zakresu wdrażania lokalnych strategii rozwoju, w którym  uczestniczyli przedstawiciele świętokrzyskich lokalnych grup działania oraz pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z realizacją wskaźników oraz wykorzystaniem limitów określonych w lokalnych strategiach rozwoju. Podsumowano również wyniki kontroli prowadzonej przez ŚBRR w lokalnych grupach działania w zakresie  weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Galeria zdjęć

  • Pan Łukasz Skórski – z-ca Kierownika Biura PROW
  • Pan Paweł Kopacz – pracownika Biura PROW