Aktualizacja listy rankingowej operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Informujemy, że 13 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizował listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

Na liści rankingowej znalazło się 22 operacje, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1755 z późn. zm.) województwo świętokrzyskie dysponuje 1 562 075,00 euro. Kwota ta po przeliczeniu zgodnie z obowiązującym kursem pozwala na zawarcie 17 umów o przyznanie pomocy.

Pozostałe umowy z wnioskodawcami, których wnioski znalazły się poza limitem dostępnych środków, będą mogły zostać zawarte, w sytuacji pojawienia się ewentualnych oszczędności poprzetargowych.