Aktualizacja formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowany został wzór formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji składanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz formularza Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji. W związku z tym prosimy o stosowanie nowych wzorów, które zostały zamieszczone na naszej stronie oraz na stronie ARiMR w podanej lokalizacji: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html