INFORMACJA O DNIU WOLNYM od PRACY dla ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO

Data opublikowania:

Informujemy, że na podstawie Statutu ŚBRR w Kielcach wprowadzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XLII/764/10 z dnia 25 październik 2010 roku, w oparciu o Zarządzenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr 162/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. ustala się dla  pracowników dzień 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy , który podlega odpracowaniu w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach 7.30 – 15.30.