Zaproszenie do udziału w drugim konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ukierunkowanym na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu.

Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę. Warunkiem koniecznym jest finansowanie z PROW 2014-2020.
Kategorie tematyczne konkursu to:

  1. Biogospodarka, projekty w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię
  2. Łagodzenie zmian klimatu, projekty ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery
  3. Dostosowanie do klimatu, projekty mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu

Projekty należy zgłaszać do dnia 18 luty 2020 r. Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest na portalu KSOW pod linkiem: http://ksow.pl/news/entry/15197-zaproszenie-do-udzialu-w-drugim-konkursie-na-pr.html

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Pani Agaty Markuszewskiej z JC KSOW tel. 22 623-28-38.