Zaktualizowana i zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Informujemy, że 11 marca 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizował listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 8 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Na liści rankingowej znalazło się 58 operacje, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.  Kwota jaką dysponuje Samorząd Województwa w wysokości 11 559 120 euro po przeliczeniu zgodnie z obowiązującym kursem pozwala na zawarcie 51 umów o przyznanie pomocy, które powinny zostać podpisane do końca marca br.

Pozostałe umowy z wnioskodawcami, których wnioski znalazły się poza limitem dostępnych środków, będą mogły zostać zawarte, w sytuacji pojawienia się ewentualnych oszczędności poprzetargowych.