Zawieszenie sankcji wynikających z zasad konkurencyjności w ramach PO RYBY 2014-2020

Data opublikowania:

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjął decyzjęo zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-19.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251) MGMiŻŚ wydał wytyczne dla instytucji pośredniczących w ramach PO RYBY 2014-2020, aby wszystkie zamówienia przeprowadzone w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały sankcjom w przypadku wystąpienia naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W przypadku stwierdzenia naruszenia wynikającego z ww. Zasad…, instytucje pośredniczące będą wzywać Beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień potwierdzających, że z powodu epidemii COVID-19 zamówienie nie mogło zostać przeprowadzone zgodnie z Zasadami… lub ich pełne stosowanie spowodowałoby istotne opóźnienia w realizacji operacji, które mogłyby wpłynąć na prawidłową jej realizację.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zawieszenie-sankcji-wynikajacych-z-zasad-konkurencyjnosci-w-ramach-po-ryby-2014---2020