Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 23 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

W ramach przeprowadzonego naboru do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach wpłynęło 57 wniosków. Po wycofaniu 2 wniosków, na liście rankingowej znalazło się 55 operacji na łączną kwotę pomocy w wysokości 20 425 439,00 zł. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona na podstawie punktów przysługujących za kryteria wyboru operacji określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 z późn. zm.).