Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o pomoc dla operacji inne i własne oraz premia

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 15 listopada br. zostały doprecyzowane Instrukcje wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji: inne i własne oraz operacji typu premia.

Aktualizacje dotyczące obu instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy w wersji 4 zostały zamieszczone na naszej stronie w dokumentach aplikacyjnych dotyczących poddziałań oraz są dostępne na stronie internetowej ARiMR.