Zaktualizowana i zatwierdzona lista rankingowa informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

W dniu 15 grudnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę zatwierdzającą zaktualizowaną listę rankingową dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014 – 2020. Podjęcie uchwały było następstwem zakończenia weryfikacji kompletności, poprawności, zgodności  z zasadami przyznawania pomocy, racjonalności kosztów, a także poziomu i limitu pomocy  wniosków o przyznanie pomocy prowadzonej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa konkurs trwający od dnia 1 do 30 kwietnia 2021 r. które swoim zakresem mogły obejmować budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne.

Na przedmiotowej liście, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego znalazło się 50 wniosków (9 złożonych przez instytucje kultury dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego i 41 złożonych przez Gminy) na łączną wysokość dofinansowania  18 782 074 PLN.  Dzięki pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich środkom, na terenie Województwa Świętokrzyskiego wybudowanych, przebudowanych i wyposażonych zostanie kilkadziesiąt świetlic wiejskich i innych obiektów, które będą nie tylko inwestycją w infrastrukturę, ale przede wszystkim poprawiać będą jakość życia mieszkańców, zaspokajać ich potrzeby społeczne i kulturalne.

Z uwagi na wysokość środków finansowych jakimi dysponuje Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, pomoc otrzymają wszystkie podmioty, które znalazły się na zatwierdzonej liście.