Dokumenty aplikacyjne dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020 dla naboru II

Data opublikowania:

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne oraz formularz umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można pobrać tutaj oraz na stronie internetowej ARiMR pod adresem: Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)