Ogłoszenie II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach inicjatywy LEADER

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 5057/22 w dniu 23 marca 2022 r. podjął decyzję na temat terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z udziałem środków EFRROW.

Ogłoszenie jest dostępne tutaj.