WYKAZ EKSPERÓW do oceny LSR na lata 2023-2027

Data opublikowania:

W związku z zakończeniem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027., w dniu 27 czerwca 2023 r. Zarządzeniem Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach przyjęty został Wykaz ekspertów w zakresie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023 – 2027.