Powołania Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) oraz powierzenia zadań związanych z obsługą procesu wyboru LSR

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 26 lipca br. uchwałę dotyczącą powołania Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) oraz powierzenia zadań związanych z obsługą procesu wyboru LSR współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.