Zaktualizowana lista rankingowa operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 26 lipca br. uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 1 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r.