Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie operacji dotyczących budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących w zakresie „Zarządzania zasobami wodnymi”

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

W dniu 28 listopada br. w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach działania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 w zakresie gdzie Beneficjentem są gminy.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin oraz pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW na czele z Zastępcą Dyrektora ds. PROW Kierownikiem Biura PROW Panem Łukaszem Skórskim omówione zostały zagadnienia związane z warunkami i trybem przyznawania pomocy w odniesieniu do ogłoszonego konkursu. Dodatkowo podczas spotkania poruszone zostały kwestie związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 do 2025 roku, w tym w szczególności z planowanym ogłoszeniem kolejnych konkursów.

Galeria zdjęć

  • Uczestnicy spotkania 1
  • Uczestnicy spotkania 2
  • Uczestnicy spotkania 3