Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Data opublikowania:

W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na posiedzeniu przyjęto do realizacji 17 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie świętokrzyskim na wdrażanie i zarządzanie LSR, współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz interwencji LEADER objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).

Jednocześnie działając na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność informujemy, że wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PS WPR na lata 2023-2027 w województwie świętokrzyskim wynosi łącznie 35 862 500 euro.