Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

Wnioski należy składać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18,  kancelaria Biura PROW
(XI piętro, pokój 1132), w godzinach 730 -1530.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1106 i 1110 w godzinach 730 -1530  oraz pod numerem telefonu: 41 330-10-77.

Informacje o działaniu oraz wzory wniosków i instrukcje dostępne są tutaj.