Szkolenie dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg

Data opublikowania:

W dniach 8 - 10.12.2015 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Kielcach zorganizowało szkolenia dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele powiatów oraz gmin z terenu województwa świętokrzyskiego.

Prezentacje ze szkoleń do pobrania poniżej.