Spotkanie w dniu 12 września br. dla Wnioskodawców operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Data opublikowania:

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, w dniu 12 września w odbyło się szkolenia dla wnioskodawców. W trakcie spotkania omówione zostały tryb i warunki ubiegania się o dofinansowanie, a także zasady uzupełnianie wniosku o przyznanie pomocy i wymaganych załączników.

Poniżej dla Państwa materiały do pobrania w postaci prezentacji omawianej podczas tego spotkania.