Szkolenie dla osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Uczestnicy szkolenia

W dniu 30 lipca br. w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego odbyło się szkolenie skierowane do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Podczas  zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  Biuro PO RYBY poruszone zostały kwestie związane z opracowaniem i przygotowaniem LSR, takie jak: diagnoza - opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja.  Szkolenie poprowadził Ekspert  Pan Paweł Rodak – radca prawny, specjalista i praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy unijnych.

Galeria zdjęć

  • Uczestnicy szkolenia
  • Prowadzący w trakcie szkolenia