1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) - otwórz
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z, od 21.12.2020 r.)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca (.xlsx) - otwórz
  • Załącznik nr 4 Oświadczenie zgody (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 5 Oświadczenie małżonka (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 6 RODO (.pdf) - otwórz
 4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - (wersja 4z) - otwórz
  • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - (wersja 4z) - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz