1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) - otwórz
 3. Biznesplan (wersja 3z)
  • Biznesplan (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx, od 21.10.2019 r.) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 21.10.2019 r.) - otwórz
 5. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - (wersja 4z) - otwórz
  • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - (wersja 4z) - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz